Reuring

Reuring streeft naar wereldvrede, door open en nieuwsgierig te zijn. Deze missie is natuurlijk gedoemd te mislukken, want mensen beschikken over een flinke portie angst voor het onbekende. Dus we vrezen, dat we wereldvrede op ons buik kunnen schrijven. Toch: we blijven proberen, juist omdat we alle pogingen waarderen.

Reuring wil het tragischkomische blootleggen van de onkunde van de mens. Bijvoorbeeld:  Peinzen over een morgen. Op de scooter naar de sportschool. Openheid afdwingen. Reuring die zichzelf in woorden probeert uit te drukken op een computer zonder spelfouten.

kusjes Reuring